Cursos disponibles

Curs enfocat a treballar la destresa d'expressió escrita en valencià.

Aquest és un curs de preparació per assolir un nivell C2 de valencià i preparar les proves de la JQCV -